2019-2010 GÜZ DÖNEMİ AÇILAN DERSLER VE DERS KAYITLARI

Ders Kayıtları: 09-13 Eylül 2019

1-Öğrencilerin katkı payları ve öğrenim ücretlerini, Halkbank Şubelerinden, Gişe işlemlerinden  09-13 Eylül 2019 tarihleri arasında yatırmaları gerekmektedir. Öğrenci numarası olmadan ödeme yapılamamaktadır.

2-Örgün öğretim öğrencileri katkı payı ücretleri yatırmayacaklardır. Yükseköğretim programlarından program süreleri sonunda mezun olamayan öğrencilerden  öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti alınır.

3-2019 - 2020 eğitim - öğretim yılı dersleri 16 Eylül 2019 tarihinde başlayacaktır.

4-Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ile mazeretleri ilgili Yükseköğretim Kurumunun Yönetim Kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

5-İkinci bir yükseköğretim programına kayıt olanlar 07 Temmuz 2018 tarih 12007 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında Yüksek Öğretim Kurumlarında Cari Hizmet Faaliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Kararının 10. maddesi 3.fıkrasında “Öğrencinin kayıtlı olduğu sadece bir programın Öğrenci Katkı Payı Devletçe karşılanır. Bir yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde ikinci yükseköğretim programına aitnöğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır” denilmektedir.Bu nedenle Üniversitemize ikinci üniversite olarak kayıt olan birinci öğretim öğrencileri de katkı payını yatıracaklardır. 

6- Tezsiz (İ.Ö) öğretim ücreti 2 taksit şeklinde olup 2.250 TL olarak Halk bankasına yatırılacaktır.

7- Eski öğrenciler ders kayıtlarını kesinleştirme işleminde problem yaşadıklarında danışmanları ile irtibata geçsinler.

 

Arı ve Arı Ürünleri Açılan Yüksek Lisans Dersleri için tıklayınız.

Arı ve Arı Ürünleri Açılan Doktora Dersleri için tıklayınız.

Bahçe Bitkileri Yüksek Lisans Dersleri İçin tıklayınız.

Biyoloji Yüksek Lisans Dersleri için tıklayınız.

Biyoloji Doktora (Olüpyk) Dersleri için tıklayınız.

Fizik Yüksek Lisans Dersleri için tıklayınız.

Fizik Açılan Doktora Dersleri için tıklayınız.

Gıda Güvenliği Yüksek Lisans Dersleri için tıklayınız.

Matematik Yüksek Lisans Dersleri için tıklayınız.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans Dersleri için tıklayınız.

Yenilenebilir Enerji Sistemleri Yüksek Lisans Dersleri için tıklayınız.

Kimya Yüksek Lisans Dersleri için tıklayınız.

Kimya Yüksek Doktora için tıklayınız.

Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Dersleri için tıklayınız.

Makine Mühendisliği Doktora Dersleri için tıklayınız.

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Dersleri için tıklayınız.

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz (İ.Ö) Yüksek Lisans Dersleri için tıklayınız.

Tarla Bitkileri Yüksek Lisans Dersleri için tıklayınız.

Tarla Bitkileri Doktora Dersleri için tıklayınız.

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Yüksek Lisans Dersleri için tıklayınız.

Zootekni Yüksek Lisans Dersleri için tıklayınız.

Zootekni Doktora Dersleri için tıklayınız.

 

Ders kayıtla ilgili sorularınız için fbe@bingol.edu.tr adresine mail atabilirsiniz.