2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

 

Başvuru Tarihleri: 02-06 Eylül 2019

Başvuru Yeri: İlgili Anabilim Dalı Başkanlıklarına

 

 

Anabilim Dalı

Bilim Dalı

 

Yatay Geçiş

Toprak Bilimi ve Bitki

Besleme

(Yüksek Lisans)

 

2

   Gıda Güvenliği

 ( Yüksek Lisans )

Gıda Güvenliği

1

Arı ve Arı Ürünleri

(  Yüksek Lisans)

 

3

  Zootekni

( Doktora )

Hayvan Yetiştirme

1

Arı ve Arı Ürünleri

  (  Doktora )

 

2

 

 

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü şartları:

 (1) Üniversitede veya diğer bir Yükseköğretim kurumunda, eşdeğer bir lisansüstü programda en az bir yarıyıl okumuş ve almış olduğu tüm dersleri başarı ile tamamlamış öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir, ancak tez aşamasında yatay geçiş yapılmaz. Yatay geçiş için enstitünün ilgili lisansüstü programına başvuru koşullarındaki şartlar geçerlidir.

(2) Tez önerisi/Dönem Projesi kabul edilmiş olan öğrenciler yatay geçiş yapamazlar.

(3) Enstitü tarafından o dönem için bir kontenjan açılmamış/ilan edilmemiş ise yatay geçiş başvuruları alınamaz/kabul edilemez.

 (5) Yatay geçiş için başvuran öğrencinin not dökümü ve ders içerikleri, ilgili EABD /EASD kurulunca oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilir. Komisyon gerekli görmesi halinde ilgili öğrencinin müracaat ettiği programa intibakı için ek dersler almasını önerebilir. Yatay geçiş işlemi, ilgili EYK kararı ile kesinleşir.

(6)Yatay geçiş için açılan kontenjanlara, belirlenen sayıdan fazla başvuru yapılması halinde, ALES puanının % 60’ı, not transkripti puanının % 30’u, yabancı dil puanının % 10’unun toplamının ortalaması alınarak en yüksek ortalamadan aşağıya doğru sıralama ve öğrenci alımı yapılır. Bu halde gerekirse, yedek öğrenci ilanı ve alımı olabilir.

 

Başvuru Evrakları:

1- Dilekçe

2- Öğrenci Belgesi

3- Transkript

4- Ders içerikleri