2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMI YEDEK LİSTESİ

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMI YEDEK LİSTESİ

 

Yedekler İçin Kesin Kayıt Tarih Aralığı: 17-19 Şubat 2021

11-16 Şubat 2021 tarihlerinde kesin kayıt yaptırmayan ve kayıt hakkını kaybeden öğrenciler yerine aşağıda belirtilen programlara boş kalan kontenjan sayısı kadar yedeklerden öğrenci kabul edilecektir. Boş kalan kontenjanlarımız aşağıdaki gibidir;

ANABİLİM DALI

PROGRAM

BOŞ KALAN KONTENJAN SAYISI

Fizik

Tezli Yüksek Lisans

4

Kimya (Organik Kimya )

Tezli Yüksek Lisans

3

Matematik (Geometri )

Tezli Yüksek Lisans

1

Yenilenebilir Enerji Sistemleri

Tezli Yüksek Lisans

3

İş Sağlığı ve Güvenliği

Tezli Yüksek Lisans

1

İş Sağlığı ve Güvenliği İ.Ö

Tezsiz Yüksek Lisans

6

Tezli Yüksek Lisans Yedek Listesi için TIKLAYINIZ.

Tezsiz (İ.Ö) Yüksek Lisans Yedek Listesi için TIKLAYINIZ

 

NOT:  Kesin kayıt yaptırmak isteyen tüm yedek adaylar başvuru yapabilecek olup, başvurular  puan sıralamasına göre değerlendirildikten sonra boş kalan kontenjan sayısı kadar kesin kayıt işlemi yapılacaktır.

 

TÜRK UYRUKLU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

  1. Dilekçe  (Sistem yükleme başvuru dilekçesiniz).
  2. Lisans Diploması  (Doktora programına Yüksek Lisans derecesi ile başvuranlar için ayrıca  Yüksek Lisans Diploması ).
  3. Lisans Not Transkript Belgesi  (Doktora programına Yüksek Lisans derecesi ile başvuranlar için ayrıca  Yüksek Lisans Transkript Belgesi ).
  4. Ön lisanstan tamamlama yoluyla lisanslı olan adaylar için  Birleştirilmiş Transkript Belgesi.
  5. Lisans veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlamış adaylar için Yükseköğretim Kurumunca verilen denklik belgesi, diploma ve transkriptlerinin Türkçeye çevrilmiş noter onaylı bir örneği.
  6. ALES Sonuç Belgesi  (Başvuru tarihi ALES geçerlilik süresi olan 5 yılın dolmamış olması gerekir).
  7. Son 5 yıla ait  YDS, YÖKDİL veya YÖK tarafından kabul edilen muadili bir sınavdan  en az 55 puan aldığını gösteren  Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi . (Doktora başvurusu için zorunludur. Yüksek Lisans başvurusu için zorunlu değildir.)
  8. Askerlik Durum Belgesi  (Erkek adayların kesin kayıt tarihi itibari ile askerlik probleminin bulunmaması gerekir).

NOT:

  1. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kesin kayıt nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh belgesi, 3 adet vesikalık fotoğraf ve başvuruda belgelerin fotokopileri ile birlikte asıllarını ibraz etmek zorundadırlar.
  2. Kesin kayıt hakkı kazananlar, kayıt sırasında online başvuru belgesinin imzalı çıktısını ibraz etmek etmek zorundadırlar.

NOT:  Enstitümüze kayıt hakkı kazanan öğrenciler, belirtilen tarihler arasında   şahsen veya / noter onaylı vekaletle vekil aracılığı ile kayıtlarını yapabilirler.  Belirtilen tarihlerde kayıtlarını yapmayanlar kayıt hakkını kaybederler. Kayıt sırasında veya sonrasında yapılan incelemede, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, sahte veya tahrif edilmiş belge sunmuş oldukları tespit edilen öğrencilerin kayıtları, programa kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir.