2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Ders Programları

Zootekni ABD için  Tıklayınız

Tarla Bitkileri ABD için  Tıklayınız

İş Sağlığı ve Güvenliği ABD için  Tıklayınız

Gıda Güvenliği ABD için  Tıklayınız

Fizik ABD için  Tıklayınız

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ABD için  Tıklayınız

Moleküler Biyoloji ve Genetik ABD için  Tıklayınız

Yenilenebilir Enerji Sistemleri ABD için  Tıklayınız

Biyoloji ABD için  Tıklayınız

Kimya ABD için Tıklayınız

Arı ve Arı Ürünleri ABD için Tıklayınız

Matematik ABD için Tıklayınız.

Bahçe Bitkileri ABD için Tıklayınız.

Makine Mühendisliği ABD için Tıklayınız

Biosistem Mühendisliği ABD Tıklayınız