2021-2022 GÜZ DERS KAYITLARI HAKKINDA

Ders Kayıtları: 13-17 Eylül 2021

Yeni Kayıtlar: 13-15 Eylül 2021

Yedek Kayıtlar: 16-17 Eylül 2021

1-Öcilerin ücretlerinden ödemelerini ve ücretlerinden, Ziraat Bankası Şubelerinden, internet ATM'lerinden 13-17 Eylül 2021 planlarından veya yapmaları ve Ders Ka planlarından yararlanmaları gerekir. Öğrenci hesabı olmadan ödeme yapılamamaktadır.

2-Yükseköğretim programlarından tamamlanma süresi tamamlanmayan öğrenciden katılım ve eğitim ücreti alınır.

3-2021- 2022 eğitim - öğretim yılı satış döneminde 20 Eylül 2021 satış yılı.

4-Süresi içinde ücretlendirme veya ücretlendirme ücreti ödemeyenler ile mazeret ödemeleri ile ilgili Yükseköğretim Yönetim Kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptırmamaz ve öğrenciliklerinden yararlanmamaz.

5-İkinci Bir YÜKSEK Programına kayıt olanlar 01 Temmuz 2021 tarih 31182 Sayılı Resmi gazetede 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Yüksek Öğretim Kurumlarında Cari Hizmet Faaliyetlerinde Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları Tespitine Dair Kararının 10. maddesi 3.fıkrasında ücretlerinin Öğrenim ettik  “Öğrencinin Olduğu Sadece bir Öğrenci Öğrenci Katkı Payı Devlet karşılanır. Bir yükseköğretim programı, ikinci bir yükseköğretim programı (çift ana dal programları) kaydının yapılması ikinci yükseköğretim programı öğrenci katılımları, yükseköğretim programı ile karşılıyorum ”  denilmektedir. Bu işte üniversitemize üniversite olarak kayıtta birinci de payını yatıracaklardır. 

NOT 1: Ders Kaydı yaparken seçmeli derslerde yer alır. Dersler'de sıra sıra yer alır.

NOT 2: Yeni kayıt oluşturan sistemden uzmanlarını bilirler.

Uzmanlık alan ders, danışmanlık, yüksek lisans tezi, doktora tezi tarafından onaylanmayan ve doktora tezinde zayıfn.edu.tr mail olarak. Yeni kayıt yapan danışman hocaları belli olmayanlar sadece seçmeli derslerini seçip ders kayıtlarını kesinleştirsinler.

6- Tezsiz (İ.Ö) yapılacak işlem 2 taksit şeklinde olup 2.250 TL olarak Ziraat'e ödenecektir.

Ders ve projesini tamamlamayıp 3. yarıyılına vermek için Bingöl Üniversitesi Lisansüstü ve Esaslarının 42. yetenekli 7. Öğretim Uygulama esas alınır.

7- Yabancı uyruklu öğrenci eğitimleri ücretlidir.

8- Eski dersleri kayıtlarını kesinleştirmelerinde sorunda danışmanları ile ilgili geçsinler.

Arı ve Arı Ürünleri Açılan Yüksek Lisans Dersleri için  tıklayınız.

Arı ve Arı Ürünleri Açılan Doktora Dersleri için  tıklayınız.

Bahçe Bitkileri Yüksek Lisans Dersleri İçin  tıklayınız.

Biyoloji Yüksek Lisans Dersleri için  tıklayınız.

Biyoloji Doktora Dersleri için  tıklayınız.

Biyoloji Doktora (Olüpyk) Dersleri için  tıklayınız.

Biyosistem Mühendisliği Dersleri için  tıklayınız.

Fizik Yüksek Lisans Dersleri için  tıklayınız.

Fizik Açılan Doktora Dersleri için  tıklayınız.

Gıda Güvenliği Yüksek Lisans Dersleri için  tıklayınız.

Matematik Yüksek Lisans Dersleri için  tıklayınız.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans Dersleri için  tıklayınız.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Doktora Dersleri için  tıklayınız.

Kimya Yüksek Lisans Dersleri için  tıklayınız.

Kimya Doktora için  tıklayınız.

Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Dersleri için  tıklayınız.

Makine Mühendisliği Doktora Dersleri için  tıklayınız.

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Dersleri için  tıklayınız.

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz (İ.Ö) Yüksek Lisans Dersleri için tıklayınız.

Tarla Bitkileri Yüksek Lisans Dersleri için  tıklayınız.

Tarla Bitkileri Doktora Dersleri için  tıklayınız.

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Yüksek Lisans Dersleri için  tıklayınız.

Yenilenebilir Enerji Sistemleri Yüksek Lisans Dersleri için  tıklayınız.

Yenilenebilir Enerji Sistemleri Doktora Dersleri için  tıklayınız.

Zootekni Yüksek Lisans Dersleri için  tıklayınız.