FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2019-2020 GÜZ DÖNEMİ YÖK 100/2000 DOKTORA BURSU SONUÇLARI

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2019-2020 GÜZ DÖNEMİ YÖK 100/2000 DOKTORA BURSU SONUÇLARI

 

Önemli Tarihler

 

Başvuru Başlama Tarihi

 08.08.2019

Sınav Sonuçlarına İtiraz Tarihleri

 

 28-29 Ağustos 2019

Son Başvuru Tarihi

 23.08.2019 Saat:17:00

Kesin Yerleştirme Sonuçlarının İlanı

02 Eylül 2019

Doktora Bilim Sınav Tarihi

 26.08.2019 Saat:14:00

 Asıl Adayların Kesin Kayıt Tarih Aralığı

03-04 Eylül 2019

Sonuçların İlanı

 27.08.2019

   

NOT: Doktora için başarı puanı 65’in altında olan adaylar başarısız sayılır.

 

Sonuçlar için tıklayınız.

 

İSTENİLEN BELGELER: 

 • Başvuru Formu
 • Lisans ve yüksek lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi
 • Lisans ve yüksek lisans transkript belgesi
 • Herhangi bir doktora programına kayıtlı öğrenciler için Doktora öğrenci belgesi ve transkript Belgesi
 • Adayın, başvurulan lisansüstü programın sayısal puan türünde 2014 Sonbahar Dönemi veya sonrası Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (ALES) sayısal puan türünden 55 puan veya üzeri bir puan almış olmak
 • Adayların 2014 Sonbahar Dönemi veya sonrası YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul’ca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. Doktora programlarına öğrenci kabulünde yabancı dil puanının geçerlilik süresi olan 5 ( beş ) yılın dolmamış olması
 • Yurt dışında lisans ya da yüksek lisansını tamamlamış olan Türk vatandaşı öğrenciler için denklik belgesi
 • Askerlik Durum Belgesi
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • İki adet vesikalık fotoğraf
 • Çalışmayan adaylar için SGK kaydının olmadığını gösteren belge, çalışıyor ise SGK Belgesi

NOT: Enstitümüze  kayıt hakkı kazanan öğrenciler, belirtilen tarihler arasında  şahsen veya/ noter onaylı vekaletle vekil aracılığı ile kayıtlarını yapabilirler. Belirtilen tarihlerde kayıtlarını yapmayanlar enstitümüze kayıt hakkını kaybederler. Kayıt için gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan veya bu şartları sonradan kaybeden öğrencilerin kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

 

Önemli Not: Burs başvurusunda başarılı olan Bingöl Üniversitesi doktora programlarına kesin kayıt olan öğrenciler, YÖK'e bildirilecek ve Yürütme Kurulu tarafından onaylandıktan sonra burs almaya hak kazanmış olacaktır. Her bir alan için en az 3 öğrencinin 2019-2020 Güz döneminde burs almaya hak kazanamaması durumunda, YÖK tarafından ilgili alan için tahsis edilen kontenjan iptal edilecektir.