Lisansüstü Programlarımıza Yeni Kayıt Yaptıracak Öğrencilerin Dikkatine

Lisansüstü programlarımıza kesin kayıtlar, başvuru ilanında belirtildiği gibi gerçekleştirilecektir.
Bilgilerinize...
Sağlıkla Kalın...

Asıl Adayların Kesin Kayıt Tarih Aralığı

7-9 Eylül 2020

Yedek Kontenjan İlanı Tarihi                       

10 Eylül 2020

Yedekler İçin Kesin Kayıt Tarih Aralığı

10-11 Eylül 2020

TÜRK UYRUKLU  BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

    1.Dilekçe ( Sisteme yüklemiş olduğunuz başvuru dilekçesiniz).

 1. Lisans Diploması (Doktora programına Yüksek Lisans derecesi ile başvuranlar için ayrıca Yüksek Lisans Diploması).
 2. Lisans Not Transkript Belgesi (Doktora programına Yüksek Lisans derecesi ile başvuranlar için ayrıca Yüksek Lisans Transkript Belgesi).
 3. Ön lisanstan tamamlama yoluyla lisans mezunu olan adaylar için Birleştirilmiş Transkript Belgesi.
 4. Lisans veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlamış adaylar için Yükseköğretim Kurumunca verilen denklik belgesi, diploma ve transkriptlerinin Türkçeye çevrilmiş noter onaylı bir örneği.
 5. ALES Sonuç Belgesi (Başvuru tarihinde ALES geçerlilik süresi olan 5 yılın dolmamış olması gerekir).
 6. Son 5 yıla ait YDS, YÖKDİL veya YÖK tarafından kabul edilen muadili bir sınavdan en az 55 puan aldığını gösteren Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi. ( Doktora başvurusu için zorunludur. Yüksek Lisans başvurusu için zorunlu değildir.)
 7. Adaylar ön kayıt ekranında vesikalık fotoğraflarını dijital ortamda yüklemelidirler.
 8. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adayların kesin kayıt tarihi itibari ile askerlik probleminin bulunmaması gerekir).

NOT:

 1. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kesin kayıt esnasında nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh belgesi, 3 adet vesikalık fotoğraf ve başvuruda istenen belgelerin fotokopileri ile birlikte asıllarını ibraz etmek zorundadırlar.
 2. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt sırasında online başvuru belgesinin imzalı çıktısını ibraz etmek zorundadırlar.

NOT: Enstitümüze  kayıt hakkı kazanan öğrenciler, belirtilen tarihler arasında  şahsen veya/ noter onaylı vekaletle vekil aracılığı ile kayıtlarını yapabilirler. Belirtilen tarihlerde kayıtlarını yapmayanlar enstitümüze kayıt hakkını kaybederler. Kayıt için gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan veya bu şartları sonradan kaybeden öğrencilerin kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

 

 YABANCI UYRUKLU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

 1. Dilekçe ( Sisteme yüklemiş olduğunuz dilekçeniz).
 2. Lisans Diploması (Doktora programına Yüksek Lisans derecesi ile başvuranlar için ayrıca Yüksek Lisans Diploması).
 3. Lisans Not Transkript Belgesi (Doktora programına Yüksek Lisans derecesi ile başvuranlar için ayrıca Yüksek Lisans

    Transkript Belgesi).

 1. Lisans veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlamış adaylar için Yükseköğretim Kurumunca verilen denklik belgesi, diploma ve transkriptlerinin Türkçeye çevrilmiş noter onaylı bir örneği.
 2. Adaylar ön kayıt ekranında vesikalık fotoğraflarını dijital ortamda yüklemelidirler.

 

NOT:

 1. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kesin kayıt esnasında nüfus cüzdanı/pasaport fotokopisi, ikametgâh belgesi, 3 adet vesikalık fotoğraf ve başvuruda istenen belgelerin fotokopileri ile birlikte asıllarını ibraz etmek zorundadırlar.
 2. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt sırasında online başvuru belgesinin imzalı çıktısını ibraz etmek zorundadırlar.
 3. Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara başvuru yapabilmeleri için “Bingöl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Uygulama Esasları” 14. Maddesinde belirtilen şartları sağlıyor olmaları gerekir.
 4. Yabancı Uyruklu Öğrenci eğitimi ücretlidir.