Bahçe Bitkileri

Bahçe Bitkileri

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, meyvecilik, bağcılık, örtü altı yetiştirme teknikleri, sebzecilik ve süs bitkileri konularında eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri yürütmektedir. Anabilim Dalı 20 öğrenciye Yüksek Lisans eğitimi vermekte olup  akademik faaliyetleri konularında uzman dört öğretim üyesi ile üç öğretim elemanı tarafından yerine getirilmektedir. 

MİSYON

Evrensel değerler ışığı altında, nitelikli araştırmacılar ile bilimsel ve teknolojik bilgi ve beceriye sahip bireyler yetiştirilmesi için gereken eğitim programlarının geliştirilmesini, etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Bahçe Bitkileri Yüksek Lisans eğitiminde çeşitli ders ve uygulamalar ile öğrencilerin potansiyellerini en yüksek seviyede değerlendirerek bahçe bitkileri alanında eğitimlerini sağlamak, yeni teknik ve uygulamaları bölgeye getirmek ve tanıtmak, üreticisiyle, kamu ve özel sektörüyle işbirliği içerisinde çalışarak potansiyel sorunlara bilimsel ve pratik çözümler üretebilmek, Bahçe Bitkilerinin meyvecilik, bağcılık, örtü altı yetiştirme teknikleri, sebzecilik ve süs bitkileri konularında  eğitimin kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlamak, toplumsal gereksinimler ile ulusal ve uluslararası gelişmeleri göz önüne alarak yeni projeler hazırlanmasını teşvik etmek ve organizasyonunu sağlamak ve toplumun refah düzeyinin yükseltilmesine yönelik çıktıların üretilmesini sağlamaktır.

VİZYON
Aldığı eğitimin, mesleğini ve yaşam kalitesini geliştireceğine inanan nitelikli öğrenciler tarafından tercih edilen, yürüttüğü eğitim programlarıyla nitelikli bilim insanı yetiştiren, ulusal ve uluslararası düzeydeki araştırmalarını artırarak sürdüren ve mezunlarının aldıkları eğitimle alanlarında seçkin bir yere sahip olmalarını sağlayan, saygın ve tercih edilen bir bölüm olmaktır.

YÜKSEK LİSANS MEZUNİYET SONRASI İSTİHTAM DURUMU
Bahçe Bitkileri programında yüksek lisansını tamamlayan öğrenciler Yüksek Ziraat Mühendisi unvanına sahip olup, aşağıda sıralanmış alanlarda çalışabilirler.

1-) Girişimcilik

 • Fidan, fide, tohum vb. üretimler,
 • Tarımsal girdi (Gübre, ilaç, tohum, faydalı böcek, torf vb..) üretim, İthalat ve satışı
 • Bahçe tesisi ve/veya bakımı
 • Sebze yetiştiriciliği
 • Meyve Yetiştiriciliği
 • Bağ yetiştiriciliği
 • Seracılık (sebze, süs bitkileri,meyve..)
 • İç ve dış mekan süs bitkileri ve üretim materyali yetiştiriciliği
 • Mantar yetiştiriciliği
 • Sözleşmeli üretim (Gıda işleme,Organik tarım, Global GAP, İyi Tarım Uygulamaları vb.)
 • Bahçe ürünleri ticareti (alım-satım,halcilik..)
 • İşleme, paketleme, depolama, soğukta muhafaza
 • Bilimsel ve teknik danışmanlık

2-) Teknik Danışmanlık

 • Üretim zincirinde bilgiye dayalı yeni gelişmeler (örn. sık dikim bahçe tesisi, budama vb. kültürel işlemler,seralarda entegre üretim, yeni süs bitkisi türleri...)
 • Özel kalite sistemleri (Organik tarım, Global GAP, İyi tarım uygulamaları)
 • Uygun hasat zamanı ve hasat sonrası depolama, ön soğutma, soğuk zincir vb.
 • Sebze, meyve, bağ, mantar ve süs bitkileri yetiştiriciliği, seracılık ve hasat sonrası depolama, kurutma ve muhafaza alanlarında danışmanlık

3-) Özel Firmalar

 • Tohum
 • Fide
 • Fidan (süs bitkileri, meyve, bağ..)
 • Tarımsal ilaç
 • Gübre
 • Diğer girdiler: Bombus arısı, hümikasit vb. toprak iyileştiriciler, sulama sistemleri, aktivatörler, ambalaj malzemeleri, basınç tankları ..
 • Seracılık işletmeleri
 • Süs bitkileri
 • Oteller
 • Agroeko turizm
 • Konserve fabrikaları
 • Kuru meyve-sebze işletmeleri
 • Yaş meyve-sebze ticareti ve paketleme,Soğuk ve kontrollü atmosferli depolar
 • Zeytin ve zeytinyağı üretim tesisleri
 • Turşu, yarı-işlenmiş, donmuş ürün tesisleri
 • Meyve suyu tesisleri
 • Taşımacılık,
 • Dış ticaret
 • Analiz laboratuvarları
 • Denetim firmaları

4-) Resmi Ve Yarı Resmi Kuruluşlar

 • Üniversiteler:
 • Fakülteler
 • Yüksek Okullar
 • Belediyeler
 • Tariş, Fiskobirlik, Marmara Birlik ve benzeri Tarım Satış Kooperatifleri
 • Diğer kalkınma ve üretim kooperatifleri
 • Ticaret Odaları
 • Borsalar
 • Dış Ticaret Müsteşarlığı: İhracatçı Birlikleri, İhracat Müdürlüğü, İGEME
 • Köy Hizmetleri
 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
 • Araştırma Enstitüleri
 • İl müdürlükleri, il kontrol laboratuvarları
 • Devlet üretme çiftlikleri