Fizik

Fizik

Bingöl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'ne bağlı olarak 2008 yılında kurulmuştur Fizik Bölümü, kurulduğunu bu yana gelişimini sürekli devam ettirmektedir. Fizik Bölümü, 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılında Batman Üniversitesi Fizik Bölümü ile ortaklaşa Yüksek Lisans öğretimini başlatmıştır. 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılında da Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nün Fizik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Olarak kendi bünyesinde başlatmıştır.


Fizik bölümünün amacı ülkeniz ihtiyaç duyulan temel bilimleriniz Fizik alanında eleman yetiştirmek, evrensel boyutta bilgi ve becerilerle keşfetmek donatarak yeniliklere açık- sorunlara

Bilim dalları; Katıhal Fiziği, Nükleer Fizik, Genetik Fizik, Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği ile Atom ve Molekül Fiziği'dir.

Katıha Fiziği Bilim Dalı: K ristal örgüleri, yaklaşık serbest elektron modeli, metallerde bant yapısı hesaplanması için, metallerde yarıklasik elektron dinamiğinin modeli ve metallerde iletkenlik, Fermi yüzeyinin ölçüsü, yüzey gereksinimleri, kohezyon maliyeti, harmonik kristal kuantum kuramı, kristaller harmonik olmayan etkiler, metallerde fononlar, yalıtkanların dielektrik özellikleri, yarı iletkenler, katıların manyetik özellikleri, süperiletkenlik, vb. Konular üzerinde çalışır.

Nükleer Fizik Dilim Dalı; nükleonların yapısı, örgü KRD, hadronik madde ve göreli ağır iyon çarpışmalarının fazları, orta enerji fiziği, orta ve yüksek enerji sondaları ile incelenmiş dinamikler (nötrinolar, fotonlar, elektronlar, nükleonlar, pionlar ve kaonlar). Nükleer füzyon gibi konular üzerine çalışmalar yapmaktadır.

Genetik Fizik Bilim Dalı; disiplinlerarası çalışan bir anabilim dalı olup matematik, kimya ve biyoloji fen anabilim dalları ve elektrik ve elektronik, malzeme ve metalurji, çevre gibi mühendisilik anabilim dallarıyla ortak çalışmalar yapmaktadır.

Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Bilim Dalı; parçacık özelliklerinin ve etkileşimlerinin fenomenolojisi; Hızlandırıcılar, parçacık detektörleri ve teknikleri, güçlü etkileşimler, kuark modelinin öngörüleri, kuantum Elektrodinamiği ve Feynman diyagramları, ileri düzeyde QCD tahminleri vb. konuları kapsayan çalışmalar yapmaktadır.

Atom ve Molekül Fiziği Bilim Dalı; bir elektronlu ve çok elektronlu atomlar, ortalama alan ve elektron korelasyonları, periyodik system, bir manyetik alandaki atomlar, bir elektrik alandaki atomlar, optik geçişlerin genel kanunları: Simetriler ve seçim kuralları. Spektroskopinin kuramı, Lazer, Kimyasal bağ kuramı, moleküler yapı, elektrik ve manyetik alanlarda moleküller, simetri ve simetri işlemleri, elektronik, titreşim ve dönme spektrumları, moleküler spektroskopi teknikleri, nükleer manyetik rezonans, makromoleküllerin özellikleri vb. konular üzerinde çalışmalar yapmaktadır.

MİSYON

  • Fizik anabilim dalının tıbbi ve teknolojik gelişmelerin vazgeçilmez unsuru olduğu misyonuna sahip olmak,
  • Evrensel kriterlere uygun, uygun eğitim programları düzenlemek ve yürütmek; 
  • Niteliliklerle birlikte kullanabilmeniz gerekir. 
  • Nitelikli bilimsel çalışmalar yapmak ve bu çalışmalar yayınlamak; bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri için gerekli talep edilmektedir.

VİZYON

  • Öğrencilerimizin bilimsel düşünme ve ürün ortaya koyma konularında bilgi ve düşünme elde etmesini ve var olan becerilerini geliştirmesi için nitelikli ve çağın gereklerine uygun eğitim vermektir.
  • Bilgi ile donatılan bazı, sayısal argümanları anlayabilme, okuduğu metni olumlu ya da olumsuz olarak eleştirebilme, okuduğu materyalden sonuç çıkarıbilme ve bu bilgiler.
  • Öğrencinin edindiği bilgi ve becerilerini hedeflemesini, demokratik-hoşgörülü-insan haklarına saygılı özgüveni gelişmiş yaratıcı- üretken ve toplumda liderlik özelliği taşırlar. 

HIZLI ERİŞİM