Kimya

Kimya Anabilim Dalı, Kimya alanında temel ve uygulamalı araştırmaya yönelik çalışmalar ve bu alanda yetenekli elemanların yetişmesini sağlamaktır. Araştırma, geliştirme, planlama ve kontrol etme gibi faaliyetlerde bulunur. Kimya Anabilim Dalı 2009 yılından beri yüksek lisans ve 2014 yılından beri de Doktora göre eğitim içindir. Uluslararası yüksek etki değerine sahip dergilerde Anabilim dalı adresli yıllık ortalama 15 tane araştırma makalesi yayınlıyor.

Misyon
Kimyanın tüm alanlarını araştıran, sorgulayan, katılımcı, dinamik, seçenek değerlerine sahip çıkan, evrensel düşünebilen bireyler yetiştirmeyi; bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayarak insanlığa hizmet etmeyi; yapacak ve ARGE yapacak uzmanlar yetiştirmek için gerekli.
 
Vizyon
Kimya Anabilim dalı, Kimya bilim ve teknoloji için uluslararası rekabet gücüne sahip öncü bir bölüm olması, 21. yüzyılın gerekli bilgileri, deneyim ve alt yapı ile ilişkili olan eğitim-öğretim kadrosunun rehber olduğu, faydalı bulunmaktadır. bireyler yetiştirmek, araştırma ve eğitim alanlarındaki birikimi toplum yararına kullanma vizyonuna sahiptir.