Makine Mühendisliği

Makina mühendisliği, teknoloji ile özdeşleşmiş, kapsamı ve çalışma alanı en geniş olan ve insan konforunu artıran bir mühendislik disiplini olup aynı zamanda her türlü mekanizmaların, mekanik sistemlerin ve enerji dönüşüm sistemlerinin konstrüksiyonu, imalatı, imalat planlanması, montajı, bakım-onarımı ve işletmesi konularında eğitim, araştırma ve çalışma yapan bir mühendislik dalıdır. Teknolojik gelişmelerin çoğunun makina mühendisliği alanındaki çalışmalara dayanması, makina mühendisliğinin önemini daha da artırmakta ve çalışma alanlarını genişletmektedir. Bunun sonucunda, genel makina mühendisliği alanındaki branşlaşmadan Endüstri Mühendisliği, Üretim ve İmalat Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Gemi Makinaları Mühendisliği, Uçak ve Uzay Bilimleri Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Tesisat Mühendisliği ve Nükleer Enerji Mühendisliği gibi günümüzün popüler mühendislik dalları ortaya çıkmıştır.

 

Makina mühendisi; matematik ve fiziğin temel prensiplerinin yanı sıra mekanik, termodinamik ve enerji gibi temel mühendislik konularını iyi bilen ve bu bilgilerini mekanik sistemler ile enerji dönüşüm sistemlerinin tasarımı, imalatı ve analiz edilmesinde etkin bir biçimde kullanabilen ve bunları yaparken dayanım, ekonomi, estetik ve ergonomi kriterlerini göz önünde bulunduran kişidir. Makina mühendisleri, basit aletler tasarladığı gibi, uçak, otomobil, satellitler(uydular), enerji santralleri gibi karmaşık sistemler üzerinde de çalışırlar. Gerçekte makine mühendisi insanların çalıştırdığı ve yaşamında olan birçok şeyde rol oynar. 

1. Bölümün Özgörevi

    Uluslararası düzeyde lisans, yüksek lisans ve meslek içi eğitim vererek, sanayi ve araştırma kurumlarında tasarım, üretim, uygulama ve Ar-Ge çalışmalarında başarı ile görev alabilecek, yaratıcı, problem çözmede sistematik yaklaşıma sahip, takım çalışmasına yatkın, çevreye duyarlı, sosyal, ekonomi ve mesleki etik bilincine, sorumluluğuna ve lider özelliklerine sahip makine mühendislerini yetiştirmek; uluslararası düzeyde bilgi ve teknoloji üretimini sağlayan araştırmalar yaparak, ulusal sanayinin problemlerine çözümler üretmektir.

2. Bölümün Vizyonu

     Uluslararası düzeyde eğitim veren, bilimsel bilgi üretmeyi ve teknoloji geliştirmeyi hedefleyen, toplumun yaşam standartlarının gelişimine ve ekonomik refahına katkılar sağlayan, sürekli kendini yenileyen uluslararası düzeyde tanınan bir bölüm olmaktadır.

3. Programın Eğitim Amaçları

      Makine Mühendisliğinde güçlü bir temele sahip,21. Yüzyılda profesyonel olarak rol almayı gerektiren yeteneklere ve hayat boyu öğrenmenin öneminin bilincine sahip,mesleki ve ahlaki sorumlulukla ulusal ve küresel alanlarda mühendislik çözümlerinden ortaya çıkabilen sonuçlara duyarlı mezunlar yetiştirmektir.

4. Eğitim- Öğretim

Makine Mühendisliği Bölümünde hem lisans, hem de lisansüstü düzeyinde (yüksek lisans ) eğitim sürdürülmektedir. Öğrenciye ilk dört yarıyılda fen ve temel mühendislik dersleri ile beraber sosyal dersler de verilmektedir. Son dört yarıyılın derslerini daha çok Makine Mühendisliği meslek dersleri oluşturmaktadır. 5. yarıyıldan itibaren öğrencilerin zorunlu seçmeli dersler ile Mekanik, Makine Teorisi ve Dinamiği, Konstrüksiyon ve İmalat, Enerji ve Termodinamik Anabilim dallarında branşlaşması sağlanmaktadır. Öğrencilere bu dönemlerde projeler de yaptırılarak mesleki deneyimleri artırılmaktadır. Öğrencilerin özellikle bilgisayar destekli eğitimlerine önem verilmekte; AUTOCAD, SOLID WORKS gibi paket programlarını mesleki alanda kullanmaları sağlanmaktadır.

Bölümde Gündüz Öğretiminin yanında II. Öğretim de bulunmaktadır.

* 3 Profesör

* 2 Dr. Öğr. Üyesi

* 6 Araştırma Görevlisi

olmak üzere 11 öğretim elemanı ve yardımcısı ile eğitimini sürdürmektedir. Bölümümüzde 4 anabilim dalında lisans ve lisansüstü seviyesinde eğitim – öğretim yürütülmekte ve araştırmalar yapılmaktadır.

Bu anabilim dalları:

 5. Bölüm Laboratuarları

Makine Mühendisliği Bölümünde verilen teorik derslerin uygulamalarına yardımcı olmak amacı ile bilim dallarına göre düzenlenmiş 1500 m2 laboratuar alanına sahip toplam 8 adet laboratuar bulunmaktadır. Bu laboratuarlar; Takım Tezgahları,Ölçme Tekniği, Malzeme, Motor, Isı Tekniği ve Isı Transferi, Hidrolik Makineleri, Mekanik, Makine Dinamiği ve Mekanizma  Tekniği şeklinde düzenlenmiştir. Araştırma ve sanayiye yönelik olan bu laboratuarların kurulmasına başlanmış ve son teknolojik gelişmeler göz önüne alınmaktadır. Bölümümüzde ayrıca 60 kişilik bir bilgisayar laboratuarı da bulunmaktadır. Bilgisayarların tümü internet bağlantılıdır. Bu laboratuarlarda; Bilgisayar Destekli Teknik Resim Dersleri ( AutoCAD ), Bilgisayar Destekli Tasrım ve İmalat ( CAD/ CAM ) uygulamaları, Sayısal Denetimli Takım Tezgahları ( CNC ) , Bilgisayar Programlama Dersleri, Enformatik Dersleri ve Bilgisayar uygulamalı dersler yapılmaktadır.

 6.1 Motorlar Laboratuarı

Öğrencilerin öğrenimleri sırasında teorik ve pratik bilgi edinmeleri amacıyla çeşitli motor deneyleri ve konu anlatımları yapılmaktadır. Motorlara ait; güç, moment, özgül yakıt tüketimi, hava-yakıt oranı, verim değerleri tespit edilmektedir. Osiloskop üzerinde yanma eğrisi ve endikatör diyagramları elde edilmektedir. Çeşitli öğrenci projeleri, yüksek lisans çalışmaları bu laboratuarda yapılmaktadır 

Motorlu Taşıt Uygulamaları. 

Motorlar laboratuarında aşağıdaki ünite ve sistemler mevcut bulunmaktadır.

Her tip motor testi için dinamometre ünitesi.

Küçük tip iki ve dört zamanlı motorların testi için dinamometre ünitesi.

Bilgisayar kontrollü motor test ünitesi.

Egzoz gazı kalorimetresi.

Çeşitli tip motor ve aktarma organı kesitleri

Motor Test Cihazı.

 6.2 Malzeme Laboratuarı 

Malzeme laboratuarında, Metalografik ve mekanik muayeneler, çelik malzemelere uygulanan çeşitli ısıl işlemler, kaynak ve sertlik, çekme, darbe vs. gibi malzeme mekanik testleri yapılmakta ve uygulamalar gösterilmektedir. 

Sertlik Ölçme Cihazı

 6.3 Takım Tezgahları Laboratuarı

Takım tezgâhları laboratuarında; CNC Torna ve freze Tezgâhı, Üniversal Torna Tezgâhı, Revolver Torna Tezgâhı Üniversal Freze Tezgâhı, Düşey Freze Tezgâhı, Silindirik Taşlama Tezgâhı, Yüzey Taşlama Tezgâhı, Matkap, Tezgâhı, Vargel Tezgâhı, Alet Bileme Tezgâhı, Hidrolik Pres, Eksantrik Pres gibi tezgâhlar bulunmaktadır.

7.Mezunlarımız ve Çalışma Alanları

Mezunlarımız kamu kurum ve kuruluşlarda, özel işletmelerde, kendi işletmelerinde mühendis olarak ve üniversitelerde akademisyenler olarak çalışabilecektirler. Ortalama olarak özel sektörde çalışanlar % 50, kamuda çalışanlar % 20, kendi işyerinde çalışanlar % 25, diğer işlerde çalışanlar % 3,olabileceği tahmin edilmektedir.

 8. Araştırma projeleri ve Yayınlar

Makine Mühendisliği Bölümünde birinci sınıfta, Matematik - Fizik - Kimya -Teknik Resim – Mühendislik Mekaniği -  Bilgisayar gibi temel dersler, ikinci sınıfta Mühendislik Mekaniği II - Malzeme – Mukavemet – Termodinamik –İmal usulleri - Programlama gibi temel mesleki dersler verilerek öğrenci mühendislik mesleğine hazırlanmaktadır. 3. ve 4. sınıflarda Makine Mühendisliği ile ilgili mesleki dersler verilmekte ve uygulamalı projeler yaptırılmaktadır.

 Bölümdeki Proje ve Uygulamalar

İmalat Mühendisliği alanında her türlü proje düzenlemesi ve uygulamalarının incelenmesi.

Isıtma Havalandırma, klima konularında proje ve uygulamaların içindir.

Malzemelerin mekanik testlerinin (Sertlik ölçme, Çekme, Basma, Çentik mukavemetlerinin Tespiti) kaynak ölçümlerinin analizi gibi malzeme deneylerinin incelenmesi.

Araç muayenesi.

Makine Mühendisliği alanında bakınız ve bilirkişilik.