Tarla Bitkileri

Tarla Bitkileri

Temel çalışmalar için hazırlık çalışmaları ve öncelikli olarak temizleme. Anabilim Dalı Yüksek Lisans eğitimi vermek akademik faaliyet göstermektedirında uzman öğretim üyeleri tarafından yerine getirmektedir. 
 
MİSYON
Ülkemizde Tarla Bitkileri tarımını sürdürebilecek ve oğlu gelişmeleri izleyebilecek temel ihtiyaç sahibi eğitimin öğretim ve öğretimini öncelikli olarak içerir.
 
VİZYON
Tarla Bitkileri alanında ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör ile yakın işbirliği içinde, evrensel sorunlara çözümsel yaklaşımlar sergileyen ve uygulamalı eğitimde başarılı teknik elemanlar yetiştiren öncü bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.
 
YÜKSEK LİSANS MEZUNİYET SONRASI İSTİHTAM DURUMU
 1. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
 2. Üniversiteler
 3. Çevre ve Orman Bakanlığı
 4. Hazine Müsteşarlığı
 5. Tarım Satış Kooperatifleri
 6. Pankobirlik
 7. Tarım İlaçları Bayii
 8. Tarım Kredi Kooperatifleri
 9. TC Ziraat Bankası
 10. Yapı ve Kredi Bankası
 11. Devlet Planlama Teşkilatı
 12. Ziraat Odaları Başkanlığı
 13. Ziraat Mühendisleri Odası
 14. Dış Ticaret Müsteşarlığı
 15. Un Fabrikaları
 16. Şeker Fabrikaları
 17. Yağ Fabrikaları
 18. Yem Fabrikaları
 19. Tavukçuluk İşletmeleri
 20. Devlet Su İşleri
 21. Sulama Birlikleri
 22. TMO
 23. Fiskobirlik
 24. Çukobirlik
 25. Süt Ürünleri
 26. Su Ürünleri
 27. TRT
 28. İlaç Üretim Firmaları
 29. Tarım Ürünleri Paketleme
 30. Belediyeler
 31. Gıda İmalathanelerinde Mesul Müdürlük
 32. Gübre İmalat Firmaları
 33. Toprak Yaprak ve Gübre Analiz Laboratuvarları
 34. Organik Tarım Firmaları
 35. Başak Sigorta
 36. İhracatı Geliştirme Merkezi
 37. Borsalar
 38. İhracatçı Birlikleri
 39. Sanayi Odaları
 40. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
 41. Ofis Genel Müdürlüğü
 42. Ticaret Odaları
 43. Sulama Birlikleri
 44. Tarımsal Danışmanlık Firmaları
 45. TKDK Proje Ofisleri
 46. Fırınlar
 47. Bilirkişilik