Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Bilimsel araştırma tekniklerini kullanarak bu ve su-çevre sorunlarına ekolojik bakış açısı ile çözüm üretmektedir.
 
Bu koşullar:
  • Ekolojik üretim tekniklerini geliştirmek ve yaymak,
  • Toprakların haritalanması, verimlilik ile ilgili, kullanım ve yönetiminizde uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemlerinden yararlanır.
  • Bölgedeki bitkilerin beslenme sınıflarını ve varsa konular sayfasında,
  • Öğrencilerin evrensel olduğu çağdaş bilgi ile donanmış, seçiniz erişme becerisi gelişmiş, uygun alt yapısı sağlam, birikimli ve iletişim becerisine sahip, araştırma ve sorun çözme kullanabilirsiniz.