2021-2022 BAHAR DERS KAYITLARI HAKKINDA

Ders Kayıtları: 07-11 Şubat  2022

Yeni Kayıtlar: 07-09 Şubat  2022

Yedek Kayıtlar: 10-11 Şubat  2022

1--Öğrencilerin katkı payları ve öğrenim ücretlerini, Ziraat Bankası Şubelerinden, ATM, İnternet ve Gişe işlemlerinden 07-11 Şubat 2022 tarihleri ​​arasında yatırmaları gerekmektedir. Öğrenci numarası olmadan ödeme yapılamamaktadır.

2-Yükseköğretim programlarından program süreleri sonunda mezun olamayan öğrencilerden öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti alınır.

3-2021- 2022 öğretim yılı bahar dönemi dersleri 14 Şubat 2022 tarihinde başlayacaktır.

4-Süresi içinde ücretlendirme veya ücretlendirme ücreti ödemeyenler ile mazeret ödemeleri ile ilgili Yükseköğretim Yönetim Kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

5-İkinci bir Yüksek Öğretim Programına kayıt olanlar 01 Temmuz 2021 tarih 31182 Sayılı Resmi gazetede 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Yüksek Öğretim Kurumlarında Cari Hizmet Faaliyetlerinde Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları Tespitine Dair Kararının 10. maddesi 3.fıkrasında ücretlerinin Öğrenim ettik  “Öğrencinin Olduğu Sadece bir Öğrenci Öğrenci Katkı Payı Devlet karşılanır. Bir yükseköğretim programı, ikinci bir yükseköğretim programı (çift ana dal programları) kaydının yapılması ikinci yükseköğretim programı öğrenci katılımları, yükseköğretim programı ile karşılıyorum ”  denilmektedir. Bu işte üniversitemize üniversite olarak kayıtta birinci de payını yatıracaklardır. 

NOT 1: Ders Kaydı yaparken dönemin seçmeli dersleri hazırlık bölümünde yer almaktadır. Dersler  tümü kısmında yer alır.

NOT 2: Yeni kayıt oluşturan sistemden danışmanlarını görebilirler.

Uzmanlık alan dersi, danışmanlık, seminer, yüksek lisans tezi, doktora tezi, doktora yeterlilik ve doktora tez önerisinde danışmanın ismini göremeyenler danışmanlar  fbe@bingol.edu.tr mail olarak bildirsinler. Yeni kayıt yapan danışman hocaları belli olmayanlar sadece seçmeli derslerini seçip ders kayıtlarını kesinleştirsinler.

6- Tezsiz (İ.Ö) yapılacak işlem 2 taksit şeklinde olup 2.250 TL olarak Ziraat Bankasına ödenecektir.

Ders ve projesini tamamlamayıp 3. yarıyılına geçen öğrenciler için Bingöl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Uygulama Esaslarının 42. Maddesinin 7. Fıkrasına göre işlem yapılır.

7- Yabancı uyruklu öğrenci eğitimleri ücretlidir.

8- Ders kayıtlarını kesinleştirme de sorun yaşayan öğrenciler danışmanları ile irtibata geçsinler.

Arı ve Arı Ürünleri Açılan Yüksek Lisans Dersleri için  tıklayınız.

Arı ve Arı Ürünleri Açılan Doktora Dersleri için  tıklayınız.

Bahçe Bitkileri Yüksek Lisans Dersleri İçin  tıklayınız.

Biyoloji Yüksek Lisans Dersleri için tıklayınız.

Biyoloji Doktora Dersleri için tıklayınız.

Biyoloji Doktora (Olüpyk) Dersleri için  tıklayınız.

Biyosistem Mühendisliği Dersleri için  tıklayınız.

Fizik Yüksek Lisans Dersleri için  tıklayınız.

Fizik  Doktora Dersleri için  tıklayınız.

Gıda Güvenliği Yüksek Lisans Dersleri için  tıklayınız.

Matematik Yüksek Lisans Dersleri için  tıklayınız.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans Dersleri için  tıklayınız.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Doktora Dersleri için  tıklayınız.

Kimya Yüksek Lisans Dersleri için  tıklayınız.

Kimya Doktora için  tıklayınız.

Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Dersleri için tıklayınız.

Makine Mühendisliği Doktora Dersleri için tıklayınız.

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Dersleri için  tıklayınız.

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz (İ.Ö) Yüksek Lisans Dersleri için tıklayınız.

İş Sağlığı ve Güvenliği Doktora Dersleri için tıklayınız.

Tarla Bitkileri Yüksek Lisans Dersleri için  tıklayınız.

Tarla Bitkileri Doktora Dersleri için  tıklayınız.

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Yüksek Lisans Dersleri için  tıklayınız.

Yenilenebilir Enerji Sistemleri Yüksek Lisans Dersleri için  tıklayınız.

Yenilenebilir Enerji Sistemleri Doktora Dersleri için  tıklayınız.

Zootekni Yüksek Lisans Dersleri için  tıklayınız.