2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ SONUÇLARI

Tezli Yüksek Lisans Sonuçları için TIKLAYINIZ

Doktora Sonuçları için TIKLAYINIZ

Tezsiz (İ.Ö) Yüksek Lisans Sonuçları için TIKLAYINIZ

Yabancı Uyruklu için TIKLAYINIZ

 

 

Kesin Yerleştirme Sonuçları 4 Şubat 2022 Saat 17:00'dan sonra Asıl Adayların K es i n Kayıt Tarih Aralığı 07-09 Şubat  2022

Yedek Kontenjan İlanı Tarihi     

09 Şubat 2022 Saat 17:00'dan sonra

Yedekler İçin Kesin Kayıt Tarih Aralığı

 

10-11 Şubat 2022

Sonuçlara İtiraz

03-04 Şubat

 

 

NOT:  Yüksek Lisans için başarı puanı 55'in üzerinde olan adaylar ve Doktora için başarı puanı 65'in üzerinde olan adaylar kabul edilebilir. Doktora bilim sınavına girmek zorunludur.

NOT:  Hatalı olarak başvurulabilecek “Reddedilenler” isimlerine  sonuç listesinde yer verilmemiştir.

 

TÜRK UYRUKLU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

   

 1. Lisans Diploması (Doktora programı için ayrıca Yüksek Lisans Diploması).
 2. Lisans Not Transkript Belgesi (Doktora programı başvurusu için ayrıca Yüksek Lisans Transkript Belgesi).
 3. Lisans veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlamış adaylar için Yükseköğretim Kurumunca verilen denklik belgesi, diploma ve transkriptlerinin Türkçeye çevrilmiş noter onaylı bir örneği.
 4. ALES Sonuç Belgesi (Başvuru tarihinde ALES geçerlilik süresi olan 5 yılın dolmamış olması gerekir).
 5. Yüksek Lisans için varsa YDS veya eşdeğer sınav belgesi.
 6. Doktora başvurusu için YDS, YÖKDİL veya YÖK tarafından kabul edilen muadili bir sınavdan en az 55 puan aldığını gösteren geçerlilik süresi dolmamış Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi ( 5 yılın dolmamış olması gerekir).
 7. Adaylar ön kayıt ekranında vesikalık fotoğraflarını dijital ortamda yüklemelidirler.
 8. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adayların kesin kayıt tarihi itibari ile askerlik probleminin bulunmaması gerekir).

NOT:

 1. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kesin kayıt esnasında nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh belgesi ve başvuruda istenen belgelerin fotokopileri ile birlikte asıllarını ibraz etmek zorundadırlar.
 2. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt sırasında online başvuru belgesinin imzalı çıktısını ibraz etmek zorundadırlar.
 3. İtirazlar sonucu kesin liste 4 Şubat 2022 Saat 17:00'dan sonra ilan edilecektir.

NOT:  Enstitümüze  kayıt hakkı kazanan öğrenciler, belirtilen tarihler arasında  şahsen veya/ noter onaylı vekaletle vekil aracılığı ile kayıtlarını yapabilirler. Belirtilen tarihlerde kayıtlarını yapmayanlar enstitümüze kayıt hakkını kaybederler. Kayıt için gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan veya bu şartları sonradan kaybeden öğrencilerin kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir.