2022-2023 BAHAR KAYITLARI HAKKINDA

Ders Kayıtları: 06-10 Şubat  2023

Yeni Kayıtlar: 01-03 Şubat  2023

Yedek Kayıtlar: 06-07 Şubat  2023

1--Öğrencilerin katkı payları ve öğrenim ücretlerini, Ziraat Bankası Şubelerinden, ATM, İnternet ve Gişe işlemlerinden 13-17 Şubat  2023 tarihleri ​​arasında yatırmaları gerekmektedir. Öğrenci numarası olmadan ödeme yapılamamaktadır.

2-Yükseköğretim programlarından program süreleri sonunda mezun olamayan öğrencilerden öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti alınır.

3-2022- 2023 öğretim yılı bahar dönemi dersleri 13 Şubat 2023 tarihinde başlayacaktır.

4-Süresi içinde ücretlendirme veya ücretlendirme ücreti ödemeyenler ile mazeret ödemeleri ile ilgili Yükseköğretim Yönetim Kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

5- Tüm tezli ve doktora öğrencileri "FBE800 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği" Dersi ONLİNE olarak yapılacak olup, ders dokümanlarına ders işlendikten sonra haftalık olarak MERGEN sisteminden ulaşabilirsiniz. İlgili ders Microsoft Teams'de  işlenecek olup dersin kodu ilgili öğretim üyesi tarafından Proliz sisteminden mesaj olarak derse kayıtlı tüm öğrencilere atılacaktır. https://uzem.bingol.edu.tr/ adresinden gerekli bilgileri edinebilirsiniz.

6-İkinci bir Yüksek Öğretim Programına kayıt olanlar 27 Temmuz 2022 tarih 31905 Sayılı Resmi gazetede 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında Yüksek Öğretim Kurumlarında Cari Hizmet Faaliyetlerinde Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları Tespitine Dair Kararının 10. maddesi 3.fıkrasında ücretlerinin Öğrenim ettik  “Öğrencinin Olduğu Sadece bir Öğrenci Öğrenci Katkı Payı Devlet karşılanır. Bir yükseköğretim programı, ikinci bir yükseköğretim programı (çift ana dal programları) kaydının yapılması ikinci yükseköğretim programı öğrenci katılımları, yükseköğretim programı ile karşılıyorum ”  denilmektedir. Bu işte üniversitemize üniversite olarak kayıtta birinci de payını yatıracaklardır. 

NOT 1: Ders Kaydı yaparken dönemin seçmeli dersleri hazırlık bölümünde yer almaktadır. Dersler  tümü kısmında yer alır.

NOT 2: Yeni kayıt oluşturan sistemden danışmanlarını görebilirler.

Uzmanlık alan dersi, danışmanlık, seminer, yüksek lisans tezi, doktora tezi, doktora yeterlilik ve doktora tez önerisinde danışmanın ismini göremeyenler danışmanlar  fbe@bingol.edu.tr mail olarak bildirsinler. Yeni kayıt yapan danışman hocaları belli olmayanlar sadece seçmeli derslerini seçip ders kayıtlarını kesinleştirsinler.

7- Tezsiz (İ.Ö) yapılacak işlem 2 taksit şeklinde olup 2.750 TL olarak Ziraat Bankasına ödenecektir.

Ders ve projesini tamamlamayıp 3. yarıyılına geçen öğrenciler için Bingöl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Uygulama Esaslarının 42. Maddesinin 7. Fıkrasına göre işlem yapılır.

8- Yabancı uyruklu öğrenci eğitimleri ücretlidir.

9- Ders kayıtlarını kesinleştirme de sorun yaşayan öğrenciler danışmanları ile irtibata geçsinler.

10- Muafiyet talebinde bulunacaklar her yarıyılın başlangıcından itibaren ilk iki hafta içinde ilgili anabilim dalınıza başvurunuz.

11- İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz İ.Ö derslerinden "İSG669 İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış" Dersi ONLİNE olarak yapılacak olup, ders dokümanlarına ders işlendikten sonra haftalık olarak MERGEN sisteminden ulaşabilirsiniz. İlgili ders Microsoft Teams'de  işlenecek olup dersin kodu ilgili öğretim üyesi tarafından Proliz sisteminden mesaj olarak derse kayıtlı tüm öğrencilere atılacaktır. https://uzem.bingol.edu.tr/ adresinden gerekli bilgileri edinebilirsiniz.

Arı ve Arı Ürünleri Açılan Yüksek Lisans Dersleri için tıklayınız. 

Arı ve Arı Ürünleri Açılan Doktora Dersleri için  tıklayınız. 

Bahçe Bitkileri Yüksek Lisans Dersleri İçin  tıklayınız. 

Biyoloji Yüksek Lisans Dersleri için tıklayınız. 

Biyoloji Doktora Dersleri için tıklayınız. 

Biyoloji Doktora (Olüpyk) Dersleri için  tıklayınız. 

Fizik Yüksek Lisans Dersleri için  tıklayınız. 

Fizik  Doktora Dersleri için  tıklayınız. 

Gıda Güvenliği Yüksek Lisans Dersleri için  tıklayınız. 

Matematik Yüksek Lisans Dersleri için  tıklayınız. 

Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans Dersleri için  tıklayınız. 

Moleküler Biyoloji ve Genetik Doktora Dersleri için  tıklayınız. 

Kimya Yüksek Lisans Dersleri için tıklayınız. 

Kimya Doktora için  tıklayınız. 

Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Dersleri için tıklayınız. 

Makine Mühendisliği Doktora Dersleri için tıklayınız. 

İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Dersleri için tıklayınız.

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Dersleri için  tıklayınız. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz (İ.Ö) Yüksek Lisans Dersleri için tıklayınız. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Doktora Dersleri için tıklayınız. 

Tarla Bitkileri Yüksek Lisans Dersleri için   tıklayınız. 

Tarla Bitkileri Doktora Dersleri için  tıklayınız. 

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Yüksek Lisans Dersleri için  tıklayınız. 

Yenilenebilir Enerji Sistemleri Yüksek Lisans Dersleri için  tıklayınız. 

Yenilenebilir Enerji Sistemleri Doktora Dersleri için tıklayınız. 

Zootekni Yüksek Lisans Dersleri için  tıklayınız. 

Zootekni Doktora Dersleri için  tıklayınız.