2023-2024 BAHAR DÖNEMİ DERS KAYITLARI HAKKINDA

1-Öğrencilerin katkı payları ve öğrenim ücretlerini, Ziraat Bankası Şubelerinden, ATM, İnternet ve Gişe işlemlerinden 12-16 Şubat 2024 tarihleri ​​arasında yatırmaları gerekmektedir. Öğrenci numarası olmadan ödeme yapılamamaktadır.

2-Yükseköğretim programlarından program süreleri sonunda mezun olamayan öğrencilerden öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti alınır.

3-2023- 2024 öğretim yılı bahar dönemi dersleri 19 Şubat 2024 tarihinde başlayacaktır.

4-Süresi içinde ücretlendirme veya ücretlendirme ücreti ödemeyenler ile mazeret ödemeleri ile ilgili Yükseköğretim Yönetim Kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

5-İkinci bir Yüksek Öğretim Programına kayıt olanlar 15 Temmuz 2023 tarih 32249 Sayılı Resmi gazetede 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılında Yüksek Öğretim Kurumlarında Cari Hizmet Faaliyetlerinde Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları Tespitine Dair Kararının 10. maddesi 3.fıkrasında ücretlerinin Öğrenim ettik  “Öğrencinin Olduğu Sadece bir Öğrenci Öğrenci Katkı Payı Devlet karşılanır. Bir yükseköğretim programı, ikinci bir yükseköğretim programı (çift ana dal programları) kaydının yapılması halinde, ikinci programa ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır. 

NOT 1: Ders Kaydı yaparken dönemin seçmeli dersleri hazırlık bölümünde yer almaktadır. Dersler  tümü kısmında yer alır.

NOT 2: Yeni kayıt oluşturan sistemden danışmanlarını görebilirler.

Uzmanlık alan dersi, danışmanlık, seminer, yüksek lisans tezi, doktora tezi, doktora yeterlilik ve doktora tez önerisinde danışmanın ismini göremeyenler danışmanlar  fbe@bingol.edu.tr mail olarak bildirsinler. Yeni kayıt yapan danışman hocaları belli olmayanlar sadece seçmeli derslerini seçip ders kayıtlarını kesinleştirsinler.

6- Tezsiz (İ.Ö) programına yeni kayıt yapacak öğrenciler ödeme 2 taksit şeklinde olup ilk taksit 4000 TL olarak Ziraat Bankasına ödenecektir.

Ders ve projesini tamamlamayıp 3. yarıyılına geçen öğrenciler için Bingöl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Uygulama Esaslarının 42. Maddesinin 7. Fıkrasına göre işlem yapılır.

7- Yabancı uyruklu öğrenci eğitimleri ücretlidir.

8- Ders kayıtlarını kesinleştirme de sorun yaşayan öğrenciler danışmanları ile irtibata geçsinler.

9- FBE800 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği, İSG669 İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış (Tezsiz İ.Ö), İSG678 Acil Durum ve Afet Yönetimi (Tezsiz İ.Ö.) Dersleri ONLİNE olarak yapılacak olup, ders dokümanlarına ders işlendikten sonra haftalık olarak MERGEN sisteminden ulaşabilirsiniz. İlgili ders Microsoft Teams'de  işlenecek olup dersin kodu ilgili öğretim üyesi tarafından Proliz sisteminden mesaj olarak derse kayıtlı tüm öğrencilere atılacaktır. https://uzem.bingol.edu.tr/ adresinden gerekli bilgileri edinebilirsiniz.

10- Muafiyet talebinde bulunacaklar her yarıyılın başlangıcından itibaren ilk iki hafta içinde ilgili anabilim dalınıza başvurunuz.

11- Haftalık ders programlarına öğrenci bilgi sisteminde Genel İşlemler>Bölüm Ders Programı Hazırlık Sınıfı seçilerek ulaşılabilir.

Arı ve Arı Ürünleri Açılan Yüksek Lisans Dersleri için tıklayınız

Arı ve Arı Ürünleri Açılan Doktora Dersleri için tıklayınız

Bahçe Bitkileri Yüksek Lisans Dersleri İçin tıklayınız

Biyoloji Yüksek Lisans Dersleri için tıklayınız

Biyoloji Doktora Dersleri için tıklayınız

Biyoloji Doktora (Olüpyk) Dersleri için  tıklayınız

Biyosistem Mühendisliği Dersleri için tıklayınız

Fizik Yüksek Lisans Dersleri için tıklayınız

Fizik  Doktora Dersleri için tıklayınız

Gıda Güvenliği Yüksek Lisans Dersleri için tıklayınız

Matematik Yüksek Lisans Dersleri için  tıklayınız

Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans Dersleri için  tıklayınız

Moleküler Biyoloji ve Genetik Doktora Dersleri için  tıklayınız

Kimya Yüksek Lisans Dersleri için tıklayınız

Kimya Doktora için tıklayınız

Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Dersleri için tıklayınız

İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Dersleri için tıklayınız

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Dersleri için  tıklayınız

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz (İ.Ö) Yüksek Lisans Dersleri için tıklayınız

İş Sağlığı ve Güvenliği Doktora Dersleri için tıklayınız

Tarla Bitkileri Yüksek Lisans Dersleri için  tıklayınız

Tarla Bitkileri Doktora Dersleri için  tıklayınız

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Yüksek Lisans Dersleri için  tıklayınız

Yenilenebilir Enerji Sistemleri Yüksek Lisans Dersleri için  tıklayınız

Yenilenebilir Enerji Sistemleri Doktora Dersleri için  tıklayınız

Zootekni Yüksek Lisans Dersleri için tıklayınız

Zootekni Doktora Dersleri için  tıklayınız

 

İletişim bilgileri : fbe@bingol.edu.tr problem yaşayanlar mail ile ulaşsınlar