2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMI SONUÇLARI

Tezli Yüksek Lisans Sonuçları için TIKLAYINIZ

Doktora Sonuçları için TIKLAYINIZ

Tezsiz (İ.Ö) Yüksek Lisans Sonuçları için TIKLAYINIZ

Yabancı Uyruklu için TIKLAYINIZ

 

Sınav Sonuçlarına İtiraz Tarihleri 08-09 Şubat 2024 Yedek Kontenjan İlanı Tarihi   14 Şubat 2024 Saat 17:00’dan sonra
Kesin Yerleştirme Sonuçlarının ilanı 09 Şubat 2024 Saat 17:00’dan sonra Yedekler İçin Kesin Kayıt Tarih Aralığı 15-16 Şubat 2024

Asıl Adayların Kesin Kayıt Tarih Aralığı

12-14 Şubat 2024

 

 

 

NOT:  Yüksek Lisans için başarı puanı 55'in üzerinde olan adaylar ve Doktora için başarı puanı 65'in üzerinde olan adaylar kabul edilebilir. Doktora bilim sınavına girmek zorunludur. 

Hatalı  başvuru nedeniyle başvurusu “Reddedilenlerin” isimlerine  sonuç listesinde yer verilmemiştir.

 

TÜRK UYRUKLU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

   

 1. Lisans Diploması (Doktora programı için ayrıca Yüksek Lisans Diploması).
 2. Lisans Not Transkript Belgesi (Doktora programı başvurusu için ayrıca Yüksek Lisans Transkript Belgesi).
 3. Lisans veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlamış adaylar için Yükseköğretim Kurumunca verilen denklik belgesi, diploma ve transkriptlerinin Türkçeye çevrilmiş noter onaylı bir örneği.
 4. ALES Sonuç Belgesi (Başvuru tarihinde ALES geçerlilik süresi olan 5 yılın dolmamış olması gerekir).
 5. Yüksek Lisans için varsa YDS veya eşdeğer sınav belgesi.
 6. Doktora başvurusu için YDS, YÖKDİL veya YÖK tarafından kabul edilen muadili bir sınavdan en az 55 puan aldığını gösteren geçerlilik süresi dolmamış Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi ( 5 yılın dolmamış olması gerekir).
 7. Adaylar ön kayıt ekranında vesikalık fotoğraflarını dijital ortamda yüklemelidirler.
 8. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adayların kesin kayıt tarihi itibari ile askerlik probleminin bulunmaması gerekir).
 9. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 10. İkametgâh belgesi
 11. Kayıt sırasında online başvuru belgesinin imzalı çıktısı
 12. Başvuruda istenen belgelerin fotokopileri ile birlikte asıllarını ibraz etmek zorundadırlar.

YABANCI UYRUKLU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

 1. Lisans Diploması (Doktora programına Yüksek Lisans derecesi ile başvuranlar için ayrıca Yüksek Lisans Diploması),
 2. Lisans Not Transkript Belgesi (Doktora programına Yüksek Lisans derecesi ile başvuranlar için ayrıca Yüksek Lisans Transkript Belgesi),
 3. Mezun olduğu üniversitenin YÖK tarafından tanınırlığına dair onaylı belge,
 4. T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu’ndan alınacak öğrenim vizesi,
 5. Pasaportun aslı ve 1 adet fotokopisi,
 6. Öğrenim amaçlı ikamet beyanı,
 7. 6 adet fotoğraf

 NOT:

 1. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar Bingöl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Uygulama Esasları” 14. Maddesinde belirtilen belgeleri ve başvuruda istenen belgelerin fotokopileri ile birlikte asıllarını ibraz etmek zorundadırlar.
 2. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt sırasında online başvuru belgesinin imzalı çıktısını ibraz etmek zorundadırlar.
 3. Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara başvuru yapabilmeleri için “Bingöl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Uygulama Esasları” 14. Maddesinde belirtilen şartları sağlıyor olmaları gerekir.
 4. Ön kayıt yaptıran öğrencilere Bingöl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Uygulama Esasları” 14. maddesinin 9.fıkrasının a bendi uygulanacaktır.
 5. Yabancı Uyruklu öğrenci eğitimi ücretlidir.

NOT:  Enstitümüze  kayıt hakkı kazanan öğrenciler, belirtilen tarihler arasında  şahsen veya/ noter onaylı vekaletle vekil aracılığı ile kayıtlarını yapabilirler. Belirtilen tarihlerde kayıtlarını yapmayanlar enstitümüze kayıt hakkını kaybederler. Kayıt için gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan veya bu şartları sonradan kaybeden öğrencilerin kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Enstitü İletişim E-mail: fbe@bingol.edu.tr