Genel Bilgiler

29.05.2007 tarih ve 5662 nolu Kanunun ile ilgili olan Enstitümüzün stratejisi ve amacı; üst düzey bilimsel çalışmalar yapmak, bilgi üretmek, ulusal gelişme ve kalkınmaya destek olmak, fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunlarını yüksek lisans ve doktora çalışması yetiştirmektir.
 
Enstitümüz, 16 Anabilim Dalında, 16 tezli yüksek lisans, 1 tezsiz yüksek lisans ve 10 doktora programı ile eğitim-öğretim hizmeti içerir.
 
ENSTİTÜMÜZÜN STRATEJİSİ VE AMACI;
Üst düzey bilimsel çalışma yapmak, bilgi üretmek, ulusal kalkınma ve kalkınmaya destek olmak, kamu kuruluşlarında, ekonomikde çeşitli bilimsel kuruluşlarda görevli 4 yıllık fakülte ve yüksekokul mezunlarının yüksek lisans ve doktora olduğu yetiştirmektir. Yoğun, yayın, araştırma / proje faaliyetleri, üniversite-sanayi-çevre işbirliği ile bölge ve ülke kalkın çevresinde önemli koşullar üstlenmektir. Bu çerçevede tez çalışmalarında yöresel, ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili kamu ve özel kurum ve hizmetler ile işbirliği ve diyalog içindir. Bu amaç bünyesinde Enstitümüzün hizmetlerinin hepsini halen lisansüstü öğrencilerine yönelik olarak. Bilgisayar Laboratuarlarından faydalanabilecektir.
 
MİSYONUMUZ

Enstitüler, Üniversitelerin öğretim elemanlarının yetiştirildiği birimlerdir. Enstitülere verilen değer, aktarılan kaynaklar, gerekli imkanlar, akademisyenlerin bilimsel amaçlı gezinecektir. Lisansüstü eğitim, üniversite dışındakiler için de hayat boyu gerekli olacak bilgiler içindir. Üniversitelerin akademik faaliyetleri, Enstitülerin içindir ve bilimsel faaliyetleri ile ölçülür. Bu bilinçle arttırılacak lisansüstü programlarımız ve kontenjanları ile ulusal ve uluslararası sahalarda yoğun bir şekilde bilimsel araştırmalar yapacaktır. Ülkemizin bilim ve teknolojik kapasiteleri arttırılmasında ileri araştırma projeleri, üniversite-sanayi işbirliğini geliştirilmesinde, proje ve kamu-özel kesim ortak AR-GE çalışmasını değerlendirmek için tasarlanmıştır. çalışmalarımızı sürdürerek; sorun giderme somut çözüm önerileri sunup, üniversitemizin bilim üretme fonksiyonunu faaliyet faaliyetlerimizi sürdürmektir. Ayrıca YÖK tarafından, Misyon Farklılaşması için, Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma Alanında Pilot Üniversite olarak burada Üniversitemizin bu alanda ihtisaslaşmasına göre bulunacak faaliyetler yürütülerek hizmet konulması ve üniversitemizin bilim üretme fonksiyonunu kullanabilirsiniz faaliyetlerimizi sürdürmektir. Ayrıca YÖK tarafından, Misyon Farklılaşması için, Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma Alanında Pilot Üniversite olarak burada Üniversitemizin bu alanda ihtisaslaşmasına göre bulunacak faaliyetler yürütülerek hizmet konulması ve üniversitemizin bilim üretme fonksiyonunu kullanabilirsiniz faaliyetlerimizi sürdürmektir. Ayrıca YÖK tarafından, Misyon Farklılaşması için, Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma Alanında Pilot Üniversite olarak burada Üniversitemizin bu alanda ihtisaslaşmasına göre bulunacak faaliyetler yürütülerekilimizin ve ekonomik sosyal, ekonomik ve ekonomik gelişimine göre bulunacak lisansüstü faaliyetlerde bulunmaktır.

 
VİZYONUMUZ

Kuruluşundan günümüze bilimsel teknolojiyi öğretim programına girişmiş, uluslararası duruşleşmek kültüre dönüştürmüş, uluslararası bütünleşmesini sağlamış, tanımlı bir enstitü olma hedeflerini değerlendirmek için kullanın. Bu yöndeuda YÖK tarafından, Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma Alanında Pilot Üniversite olarak yapılan Üniversitemizinfaaliyet misyonu yürütmek ve girişimci bireyler yetiştirmek önümüzdeki beş yıllık hedeflerimizde önemli bir yer tutmaktadır. Faaliyet alanında yürütmek ve diğer bölge sanayi sektöründe gereklilik araştırması (yayın, makale, bildiri vb.) Önemli bir yerdedir.

 
TEMEL İLKELERİMİZ:
  • Bütün faaliyetlerimizde bilimsel ahlakı esas almak,
  • Araştırmacı ve eleştirel bir yaklaşımı benimsemek,
  • Toplumsal faydaları üretmek,
  • Açıklık ve hesap verebilirlik ilkesine bağlı olmak,
  • Sürekli gelişme,
  • Fırsat eşitliği ve adalet ilkesine bağlı olmaktır.