ENSTİTÜMÜZ BÜNYESİNDE YÜRÜTÜLEN TEZLERDEN ÜRETİLEN BİLİMSEL MAKALELERİ İÇİN AKADEMİSYENLERE TEŞEKKÜR BELGESİ VERİLDİ

Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından lisansüstü öğrenci yetiştirme konusunda başarılarını bilimsel makaleyle taçlandıran akademisyenlere teşekkür belgeleri verildi.

 

Enstitüler bünyesinde üretilen bilimsel tezlerin en önemli çıktılarından birisi bilimsel makalelerdir. Bu bağlamda, Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından akademisyenlerimizden talep edilen 2019 yılı içerisinde öğrenci tezlerinden üretilen bilimsel makaleleri değerlendirilerek, öğrenci yetiştirme başarısını bilimsel makalelerle taçlandıran akademisyenlerimize, Fen Bilimleri Enstitüsü Kalite Komisyonu 10.01.2020 tarih ve 2020/01 sayılı toplantısı kararına istinaden düzenlenen Teşekkür Belgeleri tebliğ edilmiştir.

 

2019 yılı içerisinde öğrenci tezlerinden toplamda on iki adet bilimsel makale üretilmiştir. Fen Bilimleri Enstitüsü öğretim elemanları; Prof. Dr. Lütfi Behçet (Biyoloji ABD), Prof. Dr. Mustafa Koyun (Biyoloji ABD), Prof. Dr. Ramazan Solmaz (Kimya ABD), Prof. Dr. İbrahim Y. Erdoğan (Kimya ABD), Dr. Öğr. Üyesi Sinan Bayındır (Kimya ABD), Prof. Dr. Erkan Boydak (Tarla Bitkileri ABD), Doç. Dr. Erdal Çaçan (Tarla Bitkileri ABD), Doç. Dr. Nusret Özbay (Bahçe Bitkileri ABD) ve Prof. Dr. Turgay Şengül (Zootekni ABD)  2019 yılı içerisinde öğrenci tezlerinden ürettikleri akademik makalelerinden dolayı teşekkür belgesi almaya hak kazanmışlardır. Akademisyenlerimize belgeleri Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Sayın Doç. Dr. Zafer Şiar tarafından taktim edilmiştir. Fen Bilimleri Enstitüsü olarak, tüm akademisyenlerimize teşekkür eder, başarılı çalışmalarının devamını dileriz.