ENSTİTÜMÜZ ON-LİNE PLATFORM ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLEN TEZ SAVUNMASI SONUCU İLK MEZUNUNU VERDİ

COVID-19’un yayılması ile mücadele kapsamında Üniversitemiz senatosu tarafından alınan tedbir kararları doğrultusunda Lisansüstü Tez savunma sınavlarının on-line platformlar üzerinden yapılması kararı alınmıştır. Bu bağlamda, 11.05.2020 tarihinde danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Yasin Demir`in yaptığı Feyziye DAVRAN ÇAĞLAR’ın " Toprak Düzenleyicisi Bazı Polimerlerin (Poliakrilamid ve polivinil alkol) Kanola (Barassica Napus L.) Bitkisinin Besin Elementi Alımına Etkisi" başlıklı yüksek lisans tez savunması, öğretim üyeleri Prof. Dr. Mustafa Yıldırım CANBOLAT, Prof. Dr. Ali Rıza DEMİRKIRAN, Dr. Öğr. Üyesi Yasin DEMİR ve öğrencimizin katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir. Böylelikle,  Enstitümüz Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı Yüksek lisans öğrencilerimizden Feyziye DAVRAN ÇAĞLAR, Bingöl Üniversitesi ve Fen Bilimleri Enstitüsünün on-line platform üzerinden tez savunmasını yaparak mezun olan ilk öğrencimiz olmuştur.