FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, 2020-2021 BAHAR DÖNEMİ SEMİNERLERİ; “LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİLGİLENDİRME SEMİNERİ” (1)

Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından,2020-2021 Bahar Dönemi süresince düzenlenecek olan “Fizik & Teknoloji” temalı seminerlerimizin ilki olan Lisansüstü Öğrencilerine Yönelik Bilgilendirme Semineri” 26 Nisan 2021 tarihinde Microsoft Teams programı üzerinden gerçekleştirilmiştir.