‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ doktora programı açma talebimiz Yükseköğretim Yürütme Kurulu (YÖK) tarafından onay

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) bünyesinde  ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ doktora programı açma talebimiz Yükseköğretim Yürütme Kurulu (YÖK) tarafından onay alarak açıldı. Daha önce Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 10 olan doktora programlarının sayısı yeni açılan programla birlikte 11’e yükseldi.