ÜNİVERSİTEMİZ TEZLERİ SANAYİCİ İLE BULUŞUYOR

            Üniversitemizde üretilen tezlerin sanayide uygulanması amacıyla hayata geçirilen çalışmalar kapsamında Bingöl KÜSİ çalışma grubu üyeleri; Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü M. Mesut İlhan, KÜSİ İl Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Üsame Demir, Fırat Kalkınma Ajansı Bingöl YDO Koordinatörü İsa Telimen, KOSGEB Bingöl İl Müdürü Naci Özdemir, Bingöl İŞGEM Müdürü Sedat Çifci, Bingöl TSO Genel Sekreter Yardımcısı Nurullah Boğaç ve BÜSİM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sinan Bayındır Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürümüz Sayın Doç. Dr. Zafer Şiar’ı makamında ziyaret etti.

        “Sanayicilerimizin Ar-Ge'ye dayalı ihtiyaçların karşılanması ve toplumsal düzeyde Ar-Ge talebi oluşturmak için ihtiyaçlara bağlı lisansüstü tez çalışmalarının tasarlanması, araştırma programlarının oluşturulması ve sanayicinin Ar-Ge ve teknolojiye dayalı ihtiyaçlarının üniversitelerle işbirliği içerisinde çözüme ulaştırılması önemli bir gerekliliktir”' düşüncesiyle başlatılan çalışmalar iki kademeli olarak planlanmıştır. Bu bağlamda ilk olarak hali hazırda Enstitümüz bünyesinde üretilen tezlerden sanayicimize uygun olanların belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla, Fen Bilimleri Enstitüsü toplantı salonunda Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Sinan Bayındır, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü M. Mesut İlhan, KÜSİ İl Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Üsame Demir, FKA Bingöl YDO Koordinatörü İsa Telimen, KOSGEB Bingöl İl Müdürü Naci Özdemir ve Bingöl OSB Müdürü Nurulah Çiftçi’nin katılımıyla başlatılan çalışmalar neticesinde yaklaşık 350 tez incelenerek bunlardan 21 tane tez konusunun sanayicilerimizin Ar-Ge ve teknolojiye dayalı ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte olduğu belirlenmiştir. Belirlenen tezlerle alakalı sanayici-akademisyen eşleştirmeleri ve devam eden tezlerin tamamlandıktan sonra sanayicimizle ilişkili olanların belirlenmesi ve sanayicimizle buluşturulmasının yanı sıra sürecin takibi çalışmaları da rutin bir şekilde devam edecektir.

            Planlanan çalışmaların ikinci kısmında ise, sanayicilerimizin Ar-Ge'ye dayalı ihtiyaçlarının karşılanması ve toplumsal düzeyde Ar-Ge talebi oluşturmak için ihtiyaçlara bağlı lisansüstü tez çalışmalarının tasarlanması ve teknolojiye dayalı ihtiyaçlarının karşılanması adına sanayicilerimizin taleplerinin oluşturulması çalışmaları yapılacaktır. Ayrıca, Ülkemizin 11. Kalkınma Planı hedeflerine uyumlu olarak çalışmalar başlatılmıştır. Bu çalışmaların ilk adımı olarak Bingöl ilinde üretim yapan firmaların kapasiteleri ve potansiyelleri incelenmiştir. Üretim yapan firmalar ile o alanda çalışmalar yapan akademisyenlerin eşleştirmelerinin yapılması planlanmaktadır. Bu bağlamda, lisansüstü öğrencilerinin tez çalışmalarını sanayi bölgelerinde Ar-Ge niteliği taşıyan konular üzerine yapmaları teşvik edilerek, bu sayede Üniversite-Sanayi işbirliğinin güçlendirilmesinin yanı sıra ilimizde üretim yapan firmaların katma değerli ürün üretmesi sağlanmış olacaktır.