Programlar

Program Verilen Dereceler
Arı ve Arı Ürünleri M.S. (1) Ph.D.
Bahçe Bitkileri M.S. (1)  
Biyoloji M.S. (1) Ph.D.
Biyoloji (Bitlis Eren Üniv. Ortak)   Ph.D.
Biyosistem Mühendisliği M.S. (1)  
Fizik M.S. (1) Ph.D.
Gıda Güvenliği
M.S. (1)  
İş Sağlığı ve Güvenliği M.S. (1,2) Ph.D.
İnşaat Mühendisliği M:S:(1)  
Kimya M.S. (1) Ph.D.
Makine Mühendisliği M.S. (1) Ph.D.
Matematik M.S. (1)  
Moleküler Biyoloji ve Genetik M.S. (1) Ph.D.
Tarla Bitkileri M.S. (1) Ph.D.
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme M.S. (1)  
Yenilenebilir Enerji Sistemleri
M.S. (1) Ph.D.
Zootekni M.S. (1) Ph.D.

 

Açıklamalar
(1) Tezli 
(2) Tezsiz İkinci Öğretim